Տրանսպորտային միջոցը գրանցված է ՀՀ-ում
ՏՄ տեսակ
ՏՄ մակնիշ*
*Ցանկում փնտրվող ՏՄ մակնիշի բացակայության դեպքում ընտրեք «Այլ»
Շարժիչի հզորություն (ձիաուժ)
Թողարկման տարեթիվ
Ապահովադրի տիպ
Ապահովադրի գրանցման մարզ
Ապահովագրության ժամկետ
Ապահովագրության ժամկետ
Ապահովադրի Բոնուս-Մալուս դասը
Պայմանագիրը կնքվում է առցանց (online)